Mapy glebowe

Mapa glebowo – rolnicza w skali 1:5000


Mapa glebowo – rolnicza przedstawia przestrzenną zmienność siedliska glebowego oraz zawiera syntetyczne informacje dotyczące właściwości fizycznych i przydatności rolniczej gleby.


Treść mapy glebowo – rolniczej:
- kompleksy rolniczej przydatności gleb,
- typ genetyczny gleby (podtyp),
- skład mechaniczny i głębokość zalegania warstw profilu glebowego.

Wykorzystanie treści dokumentacji glebowo – rolniczej wykracza poza potrzeby rolnictwa, mapa glebowo – rolnicza jest wykorzystywana w określaniu kierunków rozwoju wsi, planowaniu przestrzennym, prowadzeniu prac ziemnych, szeroko rozumianej ochronie gleb, a także ich waloryzacji; jest używana w procesie fundamentowania budynków oraz w procesie przekształcania działki rolnej lub leśnej w budowlaną.

Mapa glebowo – rolnicza udostępniana jest w formie elektronicznej:
- zeskanowane arkusze map glebowo – rolniczych w formacie TIF, w PUWG 1992 lub PUWG 2000, z obszaru województwa łódzkiego, rozdzielczość plików - 400 dpi; analogowe mapy glebowo-rolnicze sporządzono na podstawie dokumentacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz badań gleboznawczo-rolniczych wykonanych w latach 1956-1977; pliki metadanych w formacie XML zawierające zagregowane informacje dla obszarów poszczególnych powiatów,
- pliki wektorowe w formacie programu EWMAPA oraz bazy opisowej w formacie MDB z obszaru: powiatu zgierskiego, gminy Klonowa – powiat sieradzki, gminy Sędziejowice - powiat łaski, gmina Nowa Brzeźnica – powiat pajęczański oraz gminy Głuchów - powiat skierniewicki wykonane w latach 2004-2005 roku, opracowanie wykonane w PUWG 1965.

przykład mapy glebowo-rolniczej rastrowej

przykład mapy glebowo-rolniczej wektorowej