Aktualności

Regionalne Projekty Geoprzestrzenne na konferencji PTiP

6 listopada br. w ramach odbywającej się w Warszawie konferencji Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej na temat „Rozwój metod i technologii geoprzestrzennych” miała miejsce sesja prezentująca regionalne projekty geoprzestrzenne. W sesji zaprezentowano projekty regionalne z 7 województw.

Pobierz referat i prezentację dotyczącą Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego.

Zakładka „Geoportal Województwa Łódzkiego!"

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcjami obsługi aplikacji mapowej, które dostępne są w zakładce „Geoportal Województwa Łódzkiego!”, zwłaszcza opublikowaną w ostatnim czasie instrukcją wykorzystywania usług sieciowych WMS i WMTS w Geoportalu WŁ - dostępną bezpośrednio pod adresem internetowym: http://www.rsip.lodzkie.pl/images/pobierz/wms_i_wmts.pdf.

Nowy moduł „Polityka społeczna” w Geoportalu Województwa Łódzkiego

Aplikacja Geoportal WŁ (www.geoportal.lodzkie.pl) wzbogaciła się o nowy portal mapowy „Polityka społeczna”, w którym opublikowane zostały informacje o następujących podmiotach:
-    ośrodkach pomocy społecznej,
-    powiatowych centrach pomocy rodzinie,
-    domach pomocy społecznej,
-    środowiskowych domach samopomocy,
-    placówkach z miejscami noclegowymi,
-    placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
-    ośrodkach adopcyjnych,
-    domach samotnej matki,
-    ośrodkach interwencji kryzysowej,
-    ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
-    oddziałach detoksykacyjnych,
-    placówkach ambulatoryjnych,
-    placówkach stacjonarnych,
-    zakładach pracy chronionej,
-    punktach pracy socjalnej,
-    warsztatach terapii zajęciowej,
-    centrach integracji społecznej.

Dla podmiotów związanych z polityką społeczną, poza położeniem, pełnym adresem, można pozyskać informację o godzinach otwarcia, liczbie miejsc, numerze telefonu, stronie internetowej czy adresie poczty e-mailowej (informacje dostępne za pomocą narzędzia Identyfikacja).


 

Informacje prezentowane w module pochodzą z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej (www.rcpslodz.pl) - Jednostki Organizacyjnej Samorządu Województwa Łódzkiego. Zapraszamy do korzystania z Geoportalu Województwa Łódzkiego (www.geoportal.lodzkie.pl) oraz zgłaszania uwag na adres mailowy: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Seminarium dla wykonawców prac geodezyjnych i administracji w Spale.

 2014 r. w Spale odbyło się seminarium  nt.: zmian  w przepisach prawa dotyczących geodezji i kartografii. Organizatorem seminarium był Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi. W trakcie seminarium przedstawiciele wykonawstwa geodezyjnego oraz administracji wysłuchali wystąpień m.in. na temat: zmian w przepisach dotyczących geodezji i kartografii, informacji w zakresie sprawowanych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego zadań po zmianie przepisów, a także w zakresie zmian przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych. W drugim dniu seminarium słuchacze zapoznali się z prezentacją na temat Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego – stanu na dziś i planów na przyszłość.

Prezentacja do pobrania pptx          Prezentacja do pobrania PDF

Większe pokrycie Fotomapą z 1978 roku w Geoportalu Województwa Łódzkiego

 

W Portalu Ortofotomapa został poszerzony publikowany obszar warstwy „Fotomapa z roku 1978”. Obecnie warstwa ta prezentuje Fotomapę pokrywającą obszar województwa łódzkiego w granicach administracyjnych z okresu 1975 – 1998 r. (przed zmianami warstwa pokrywała tylko południową część miasta Łodzi).

Zaktualizowaną warstwę „Fotomapa z roku 1978” można przeglądać posługując się narzędziem „Pasek czasu”, a także zmieniając ustawienia w „Zawartości mapy”.

 

„Fotomapa z roku 1978” po aktualizacji:


1024x768

„Fotomapa z roku 1978” przed aktualizacją:

 

Zapraszamy do korzystania z Geoportalu Województwa Łódzkiego (www.geoportal.lodzkie.pl) oraz zgłaszania uwag na adres mailowy: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .