Aktualności

Szkolenia dla pracowników urzędów gmin

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego rozpoczął dodatkowe szkolenia dla pracowników urzędów gmin z zakresu obsługi aplikacji do prowadzenia Bazy Adresowej Województwa Łódzkiego. Osoby zainteresowane odbyciem instruktażu mogą zgłaszać się za pośrednictwem adresu: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Szkolenia dedykowane są dla gmin korzystających z aplikacji BAWL do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów oraz gmin chcących przystąpić do projektu.

Szkolenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Pracownicy Departamentu Geodezji i Kartografii w dniu 10.04.2014 r. rozpoczynają prowadzenie cyklu szkoleń wewnętrznych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach projektu „Akademia Rozwoju Pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego”. Tematyka szkoleń będzie dotyczyła Systemu Informacji Przestrzennej, funkcjonalności aplikacji GIS oraz obsługi Geoportalu Województwa Łódzkiego.

Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii w roku 2013

W dniu 31 marca 2014 r. odbyła się XLV sesja Sejmiku Województwa Łódzkiego, podczas której został zaprezentowany stan realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii w roku 2013 oraz omówione plany na rok 2014.

Informacje o działaniach podejmowanych w Departamencie Geodezji i Kartografii UMWŁ oraz jednostce podległej  - Wojewódzkim Biurze Geodezji w Łodzi znajdują się w poniższych dokumentach:

Prezentacja Bazy Adresowej Województwa Łódzkiego została zawarta w poniższej prezentacji:

Prezentacja podczas Sejmiku zbiegła się z zakończeniem projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Prace techniczne

Informuję, że w dniu 31 marca 2014r. od godziny 8:30 będą prowadzone prace techniczne. W tym czasie mogą nastąpić chwilowe braki dostępu do aplikacji BAWŁ i Geoportal. Za utrudnienia przepraszamy.

Geoportal Województwa Łódzkiego wzbogacił się o nowe zbiory

 

W Portalu Ortofotomapa zostały dodane nowe opracowania.

Opublikowano warstwę „Ortofotomapa z roku 2012” opracowaną na podstawie zdjęć cyfrowych o wielkości piksela 10 cm, wykonanych w 2012 roku w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK). Nowa warstwa pokrywa miasto Łódź wraz ze Zgierzem, Aleksandrowem Łódzkim, Konstantynowem Łódzkim, Pabianicami, gminą Ksawerów oraz miasta: Piotrków Trybunalski, Bełchatów, Łowicz, Radomsko, Tomaszów Mazowiecki, Sieradz, Zduńską Wolę wraz z okolicami.

Została również dodana warstwa „Fotomapa z 1978 roku”, która prezentuje południową część miasta Łodzi z 1978 roku.

W Portalu Ortofotomapa nowe zbiory można przeglądać posługując się narzędziem „Pasek czasu”, a także zmieniając ustawienia w „Zawartości mapy”.


 

Zapraszamy do korzystania z Geoportalu Województwa Łódzkiego (www.geoportal.lodzkie.pl) oraz zgłaszania uwag na adres mailowy: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .