Aktualności

Dane z regionu łódzkiego w Geoportalu Krajowym

Informujemy, iż zbiory mapowe udostępniane za pośrednictwem Geoportalu Województwa Łódzkiego zostały dodane do listy predefiniowanych usług WMS w Geoportalu Krajowym (www.geoportal.gov.pl) w kategorii KIIP – Województwa.

Użytkownicy Geoportalu mogą podczytywać dane z usług do mapy za pomocą opcji ,,Dodaj mapę’’.

Opublikowane serwisy WMS dotyczą następujących zbiorów:

  • Adresy - Baza Adresowa Województwa Łódzkiego
  • Baza Danych Obiektów Topograficznych (Mapa topograficzna) 1:10 000
  • VMapL2u (Mapa topograficzna) 1:50 000
  • Mapa glebowo-rolnicza i odkrywki glebowe
  • Obwody łowieckie
  • Tereny przeznaczone pod inwestycje
  • Obiekty użyteczności publicznej

Wektorowe mapy glebowo – rolnicze pokrywają coraz większą powierzchnię województwa łódzkiego w Geoportalu Województwa Łódzkiego

 

Wektorowe mapy glebowo – rolnicze pokrywają coraz większą powierzchnię województwa łódzkiego w Geoportalu Województwa Łódzkiego

Do wektorowej warstwy „Mapy glebowo – rolnicze” w Portalu map glebowo-rolniczych i geologicznych  dołożono nowe powiaty: opoczyński, piotrkowski oraz tomaszowski.

Oprócz wektorowej warstwy „Mapy glebowo – rolnicze” w ww. Portalu  znajduje się warstwa „Mapy glebowo-rolnicze – raster”, która pokrywa całe województwo łódzkie.

Portal map glebowo-rolniczych i geologicznych  zawiera informacje o kompleksach przydatności rolniczej gleb, typach gleb oraz składzie mechanicznym na poszczególnych poziomach głębokości.

 

Uzupełnienie warstwy wektorowej mapy glebowo – rolniczej o nowe powiaty:

 

Widok pokrycia wektorową mapą glebowo – rolniczą w Geoportalu:

 

Aplikacja mapowa Geoportal Województwa Łódzkiego wzbogaciła się o dwie nowe warstwy tematyczne: QUESTING w Łódzkim oraz Uprawnieni Organizatorzy Turystyki i Pośrednicy Turystyczni - dostępne w Portalu obiektów użyteczności publicznej

Warstwa QUESTING w Łódzkim ma na celu zachęcenie do zwiedzania województwa łódzkiego za pomocą quizu. Warstwa przedstawia miejsca startowe 35 tras wraz z zagadkami. Widoczne na warstwie punkty nie pokazują rozwiązania quizu - mają jedynie zachęcić do zwiedzania województwa w nowy, atrakcyjny sposób. Punkty te zawierają opis miejsc startowych tras, podają prawdopodobny czas ich pokonania, długość tras w km, rodzaj questów (pieszy, rowerowy, samochodowy) oraz zawierają link do strony projektu, gdzie umieszczone są szczegółowe informacje. Dane prezentowane na warstwie pozyskane zostały od Lokalnych Grup Działania (LGD): "Dolina Rzeki Grabi", Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” oraz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „BUD-UJ RAZEM”, które prowadzą projekt "Questing umożliwi innowacyjne zwiedzanie, akronim „QUIZ”". Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej i promocja obszarów działania grup LGD.

Warstwa Uprawnieni Organizatorzy Turystyki i Pośrednicy Turystyczni została opracowana na podstawie danych z „Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych” prowadzonego przez Marszałka Województwa Łódzkiego. Dostarcza ona informacji o numerze w rejestrze, pod którym jest zarejestrowany organizator/pośrednik turystyczny, jego nazwie oraz danych teleadresowych. Z ww. warstwy możliwy jest dostęp do informacji z ewidencji centralnej dotyczących m.in. posiadanego ubezpieczenia, zawieszeń lub zakazów wykonywania działalności przez organizatorów turystyki/pośredników turystycznych. Warstwa jest na bieżąco aktualizowana we współpracy z Referatem Turystyki ds. Zadań Zleconych z Zakresu Administracji Rządowej Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

 

 

Zapraszamy do korzystania z Geoportalu Województwa Łódzkiego (www.geoportal.lodzkie.pl) oraz zgłaszania uwag na adres e-mailowy: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Lasy Spalsko-Rogowskie i Arboretum w Rogowie

W sobotę 19 lipca br. odbędzie się kolejna wycieczka organizowana w ramach projektu „Pociągiem w Łódzkie”. Tym razem odwiedzimy północny fragment Leśnego Kompleksu „Lasy Spalsko-Rogowskie”, który powstał z myślą m.in. o działaniach edukacyjnych i ekologicznych w zakresie ochrony przyrody wśród mieszkańców regionu. Uczestnicy wycieczki będą mogli zwiedzić należące do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Arboretum w Rogowie, które należy do największych tego rodzaju ogrodów w Polsce i utworzone zostało na dawnym siedlisku leśnym. Na jego terenie zgromadzono najcenniejsze gatunki drzew i krzewów z obszaru Europy Środkowo – Wschodniej. Na trasie wycieczki zaplanowano także zwiedzanie cmentarza z I wojny światowej oraz Muzealną Kolej Wąskotorową w Rogowie. Grupy przejdą również przez Rezerwat Zimna Woda oraz zobaczą zabytkową Lipę Reymonta w Przyłęku na tzw. trasie Władysława Reymonta. Na trasie przemarszu zaplanowano dodatkową atrakcję – przejazdy wagonetkami konnymi.

Odjazd: Dworzec Łódź Kaliska, 19 lipca 2014 r., godz. 8:45,
Powrót: Dworzec Łódź Kaliska, 19 lipca 2014 r., godz. 18:30

Długość trasy pieszej: ok. 10 km

Biwak: teren Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Na biwaku będą czekać rozpalone ogniska.
Prosimy o zabranie ze sobą prowiantu.

Szczegółowe informacje: www.pociagiem.lodzkie.pl

Nowe zasady udostępniania materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Z dniem 12 lipca 2014 roku weszła w życie ustawa „o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji” oraz rozporządzenia wykonawcze do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie z zapisami nowej ustawy oraz przepisów wykonawczych zmianie ulegają m.in. zasady udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ustalania wysokości opłat. Wysokość i sposób naliczenia opłat została określona w załączniku do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W związku z powyższym od dnia 12 lipca br. obowiązuje nowy wzór wniosku o udostępnienie materiałów z zasobu (wniosek).

Po złożeniu wniosku o udostępnienie materiałów zasobu wnioskodawca otrzyma „Dokument obliczenia opłaty”, na podstawie którego przed uzyskaniem materiałów należy wnieść opłatę. Od 12 lipca br. nie będą wystawiane rachunki ani faktury.

Zmianami objęte są również zagadnienia dotyczące rozpowszechniania, rozprowadzania oraz reprodukowania materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. W chwili obecnej nie będą wydawane zezwolenia na rozpowszechnianie i reprodukowanie materiałów. Prawa wnioskodawcy do wykorzystywania materiałów z zasobu zostaną określone w licencji wydawanej wraz z udostępnianymi materiałami.